Hudba

Autor: OnneaÚvod


Na začátek trochu poetiky. Goth - člověk schovaný pod svojí vlastní imaginární záclonou, stvořenou z temných vln, ale taky malých světlých průsvitů. Černé oči a rty možná mají za úkol schovat to, co se kryje uvnitř. Člověk, na něhož se obyčejný smrtelník dívá jako na černou ovci společnosti nebo duši, které vládne Satan. Ale pravda je úplně někde jinde. Je třeba jenom poznat a pochopit historii subkultury, která se stává pořád více známa, možná populární. Temní lidé - zde právě oni zváni jsou gothy, gothic punkery. Plynou si světem, provokují, překvapují, tak jako každá subkultura.

Originální název pochází od germánského kmene Gótů. Pro Římany byli oni barbary a vandaly. Od tohoto pojmu vznikl název středověké gotické architektury. Tento styl stavby se inspiroval zeměmi Blízkého Východu, a jelikož lidé tam žijící samozřejmě nebyli křesťany, automaticky byli považování za pohany a tedy i barbary. Později ale byla gotická architektura brána jako snaha přiblížit se Bohu díky jaksi novému způsobu stavby vysokých budov a na barbarství se zapomnělo. Pak v 18. století přišel romantismus a vznik gotických románů. Tato literatura byla charakteristická svojí fascinací smrti a nadpřirozenými jevy. Kolem roku 1970 se tento termín poprvé použil k nazvání stylu hudby.

V roce 1967 hippies přišli na to, že svět není takový, jakým se jeví a rozhodli se změnit to pomocí lásky. V roce 1977 punkeři přišli na to, že svět stále není takový, jakým se jeví a rozhodli se změnit to díky anarchii. A tzv. dark people věděli a chápali to celou dobu, ale viděli důležitost temné stránky duše, melancholie, ponuré fantazie a uměli najít v tom něco krásného. A právě od toho je třeba začít.

Batcave - Stručná interpretace historie gotického rocku

Ke konci sedmdesátých let punk ve Velké Británií ztrácel svou sílu, do jisté míry se stal příliš obecným. Hodně tvůrců, kteří se jistým způsobem nedokázali ztotožnit s formulí vypracovanou přes punkové rebely, se začalo spojovat s novými rozhledy. Pro kapely jako jsou na příklad Siouxsie & The Banshees, Joy Division, The Cure nebo Bauhaus punk byl způsobem jak se ukázat, ale spolu se vzrůstajícími znalostmi hudebníku začal brzdit jejich rozvoj. Kapely brzy odhodily punkovou estetiku, nebály se experimentů, hledání nových možností a používání netypických nástrojů. Tvorba Joy Division jako první byla britskými kritiky nazvána "gotickou".

Fanoušci se scházeli v klubech, kde hrály jejich oblíbené kapely. Nejznámějším místem tohoto typu byl londýnský Batcave Club. Standardním dílem, dalo by se říct hymnou gotického rocku, se stal singl kapely Bauhaus - "Bela Lugosi's Dead", který navazoval na tragický osud Bely Lugosiho, který ve třicátých letech hrál hlavní roli v Draculovi. Herec se natolik ztotožnil se svou rolí, že za to zaplatil šílenstvím. Tato kompozice, stejně jako i samotná kapela, se ukázaly v kultovním filmu "The Hunger". Slavná scéna, kdy pár upírů (Catherine Debeue a David Bowie) na gotické diskotéce hledá své oběti a na pozadí hraje kapela zavřená v kleci, dodnes působí okouzlujícím dojmem.

Pro postpunkové základy tohoto směru byl charakteristický studený neklidný zvuk, pulsovní basa a práce bubnů, která dávala zvláštní, uvádějící do transu, klima kompozicím. Texty písní se prolínaly lidskou psychikou, ukazovaly pochmurné kouty duše, otevíraly brány do světa používajíc často černý humor. Tento artistický odkaz si brzo našel dav sympatiků a tak se narodila gotická subkultura, která byla později nazvána - Dark Culture.

Základní myšlenka - kde?


Pojem středověká gotika byl vždy spojen s něčím barbarským. O punku nevím tolik, kolik bych asi měla, každopádně vím, že subkultura vždy vznikala jako protest. Gotika byla dalším druhem protestu, snaha vytvořit si vlastní život postavený na nesouhlasu s obecným okolím, společenství ji vidělo jako barbarství, najednou se objevila subkultura která viděla krásu v tom, co jiní považovali za odporné. Punk měl v sobě toho protestu až příliš, a když už jednu dobu začal být příliš "objemný" a dá se říct komerční, objevilo se pár lidí, kterým to prostě nestačilo. Punková muzika se jim zdála příliš jednoduchá a proto k ní začali něco přidávat. A tak se stalo ze začal vznikat post-punk, ze kterého později vzešel gothic rock. S tím, že se začalo do gotické hudby přidávat, dá se říct "romantičtější" a zvučnější prvky, přišlo i doplnění romantičnosti a nějaké takové harmonie do punku. Romantika ale začala ubíhat spíše temným směrem. Proč? Protože život je těžký, a všichni to víme, tak proč se s tím nesmířit? K čemu anarchie, když i tak nic nedokázala. Je lepší se s tragickou částí života smířit a přijmout ji jako část sebe. Proto ta vlna divné deprese kolem gotiky, jedno nemůže být bez druhého. Je to subkultura, a tak jako hipíci touží po volnosti duše, i gothi po ní touží, každý ale má jiné způsoby. Faktem ale zůstává, že každá hudební subkultura je založená na hudbě. A Gothic je založen na gothic rocku. Vznikl nový pohled na estetiku. Lidé tvořící tuhle subkulturu hráli, psali texty, zpívali, začali vyjadřovat své myšlenky pomocí hudby. Pokud se budeme dívat na gotickou subkulturu jako nějaký druh filosofie, musíme si uvědomit jedno. Filosof svoje myšlenky seskupuje a později je vypustí nějaký způsobem do světa. Různá filosofie má různou původní myšlenku a každá ta filosofie a myšlenka je jakýmsi způsobem zapisována do dějin. Vznikají manifesty, traktáty, knihy. Myšlenka se rodí a myšlenka potřebuje způsob jak se ukázat. I gotika tohle má, a má tu myšlenku v hudbě. Ti, kteří stáli u zrodu této subkultury své myšlenky zobrazovali v textech a v hudbě. Pro mě není nic krásnějšího než hudba a proto si ani nedokážu představit dokonalejší způsob, jak své myšlenky vyjádřit. Proto je gotická hudba v této subkultuře tak důležitá. Právě v ní je celá gotika obsažena. Člověk se nemůže k něčemu hlásit, aniž by neznal základy. Můžeme poslouchat gotickou hudbu, ale nemusíme být gothy, ale nemůžeme být gothem, když tu hudbu neposloucháme a přede vším neznáme.

Co je to tedy gotika? Existuje nějaká daná definice gotiky? Opravdu ji nedokáže nikdo definovat? Tohle není pravda, každý goth dokáže říct co gotika je. Já pro začátek můžu říct co gotika není - Gotika není pesimistický pohled na svět, gotika není samá deprese, gotika není sebeubližování. Temnota, deprese, nějaká ta romantika... jeden kýč za druhým, žádná originalita, jenom samé kecy o tom, jak je gotika životní styl, ale přitom většina lidí ani historii gotiky nezná, nezná základní kapely, protože podle nich hudba u gotiky není vůbec důležitá. Popřípadě si založí temný blog, nakopírují tam články, co někde našli a přitom mám pocit, že je ani nečetli. Ano, tohle je opravdu smutné a z tohohle pohledu je gotika opravdu smutná.

Gotika je naopak o tom brát život jaký je, smířit se s tím že je sice na dvě věci, ale že právě v tom, kde lidí vidí deprese, goth umí najít něco pozitivního. Je důležitý pohled na smrt, otevření se, smrt je brána jako jistý konec něčeho, co už možná ztratilo svůj smysl. Ale pořád něco umírá a pořád se rodí něco nového. Tohle je život, neustále změny, neustálé bourání starých věci a tvoření nových, snad dokonalejších. A hudba? A té už bylo napsáno mnoho. Je to jakási punková monotónnost spojená se scenérií glamu a jistou originalitou industriálu, narozdíl ale od punku gothic rock stavěl přede vším na melodií a to bylo první, čím se od punku odloučil, pochodový stálý rytmus, velice výrazné basy, občasné silné kytary a občasné vynechání, vokál, který je hluboký, ale přesto zachází občas i do výšek, odpoutání se od agresivity, a přede vším přidání kláves a syntezátorů. .

Chci ještě dodat, že na fóru Gothic.pl jsem nadhodila téma, že gotika je životní styl či dokonce filosofie a ne hudební subkultura. Toto téma bylo přeneseno do kuriozit a také mi bylo napsáno, že tohle nikdo ani vážně nebere. Gotika se stává moderním trendem a to ji vlastně pomalu ale jistě zabíjí. Tohle je ta pravá krutá realita.


Zpět na výběr podsekcí